About me

I am a young man in my early thirties. I work as a Systems Engineer in the Danish Defence where I work with a very broad range of systems and technologies. I am a skilled electronics technician, IT-supporter and data technician. As of Feb, 2021 I am a part time diploma student on the Diploma Degree Programme in IT Security on ErhvervsAkademi Aarhus.

If interested, I have an updated LinkedIn.

Get all users from specific Organizational Unit in an Active Directory

Ever found yourself in need of collection all users in a specific OU, filter for a given set of properties and export the list to a file? If yes, this script is for you!

$Users = Get-ADUser -SearchBase "OU=Sub-OU,OU=Parent-OU,DC=domain,DC=tld" -Filter * -Properties * | Select-Object SamAccountName,DisplayName,GivenName,Surname,whenCreated,Enabled,accountExpires,lastLogonTimestamp,LockedOut
$OUUsers = @()
$OUUsers += "SamAccountName,DisplayName,GivenName,Surname,whenCreated,Enabled,accountExpires,lastLogonTimestamp,LockedOut"
foreach ($User in $Users) {
  if ($User.accountExpires -eq "9223372036854775807") {
    $OUUsers += "$($User.SamAccountName),$($User.DisplayName),$($User.GivenName),$($User.Surname),$(($User.whenCreated).ToString('yyyy-MM-ddZhh-mm-ss')),$($User.Enabled),$("Never"),$([datetime]::FromFileTime($User.lastLogonTimestamp).ToString('yyyy-MM-ddZhh-mm-ss')),$($User.LockedOut)"
  }
  if (-not($User.accountExpires -eq "9223372036854775807")) {
    $OUUsers += "$($User.SamAccountName),$($User.DisplayName),$($User.GivenName),$($User.Surname),$(($User.whenCreated).ToString('yyyy-MM-ddZhh-mm-ss')),$($User.Enabled),$([datetime]::FromFileTime($User.accountExpires).ToString('yyyy-MM-ddZhh-mm-ss')),$([datetime]::FromFileTime($User.lastLogonTimestamp).ToString('yyyy-MM-ddZhh-mm-ss')),$($User.LockedOut)"
  }
}
$OUUsers | Out-File C:\tmp\OUUser-Report.csv

The script will search in domain.domain.tld\Parent-OU\Sub-OU and will select all users in this sub-OU. Here, it will collect the properties SamAccountName, DisplayName, GivenName, SurName, whenCreated, Enabled, accountExpires, lastLogonTimestamp and LockedOut. These properties will then be exported to the file OUUser-Report.csv which will be stored in C:\tmp.

Windows shortcuts

CPL system shortcuts

CPL system shortcuts
ShortcutDescription
access.cplAccessibility controls
appwiz.cplAdd/remove programs
desk.cplScreen settings
hdwwiz.cplAdd/remove hardware
inetcpl.cplInternet Explorer settings
intl.cplRegional and international settings
joy.cplGaming settings
main.cplMouse settings
main.cpl,@1Keyboard settings
mmsys.cplSound settings
ncpa.cplNetwork Connections
nusrmgr.cplUser management
powercfg.cplPower management
sysdm.cplSystem Settings
telephon.cplPhone and modem settings
timedate.cplTime and Date settings
CPL system shortcuts

MSC system shortcuts
ShortcutDescription
ciadv.mscIndexing service
compmgmt.mscComputer Management
devmgmt.mscDevice Management
dfrg.mscDisk Defragtmentation Management
diskmgmt.mscDisk Management
gpedit.mscGroup Policy Management
services.mscWindows Services Management
eventvwr.mscEvent Viewer
MSC system shortcuts

Other shortcuts
ShortcutDescription
msinfo32System Information
msconfigSystem Configuration utility
dxdiagDirectX diagnostics
psr.exeProblem Steps Recorder
Other shortcuts

Har du nogensinde set på børn på en karrusel?

Har du nogensinde set på børn på en karrusel?

Eller lyttet til regnen, der slår mod jorden?

Nogensinde fulgt en sommerfugls elegante leg?

Eller kigget på solen, mens den gik mod nat?

Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. 
Livet er kort.
Musikken varer ikke ved.

Farer du gennem dine dage meget hurtigt?
Når du spørger ”hvordan går den”?
Hører du så svaret?
Når dagen er forbi, ligger du så i din seng med de 
næste hundrede opgaver kørende i hovedet?

Tag en stille dans. Ikke så hurtigt.
Livet er kort.
Musikken varer ikke ved.

Har du nogensinde sagt til dit barn, vi gør det i morgen?
Og nåede du ikke at se, hvor det sårede ham/hende?
Har du nogensinde mistet overblikket, mistet gode venner, 
fordi du ikke havde tid til at ringe og sige ”Hej”?

Tag en stille dans. Ikke så hurtigt.
Livet er kort.
Musikken varer ikke ved.

Når du farer sådan af sted,
mister du halvdelen af 
glæden ved at nå det.
Når du bekymrer og skynder dig hele dagen,
er det som en uåbnet gave.
Bare smidt væk.

Livet er ikke et væddeløb.
Tag den med ro. 
Hør musikken inden sangen er forbi 😉