Professoren og syltetøjsglasset

Når tingene i dit liv virker næsten uoverkommelige; når 24 timer pr. dag ikke er nok, så husk syltetøjsglasset og kaffen… 

En professor stod foran sit filosofihold med nogle ting foran sig. 

Da timen begyndte, tog han, uden at sige et ord, et meget stort og tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med golfbolde. 

Da han havde gjort det, spurgte han sin klasse om glasset var fyldt og de var enige om, at det var det. 

Så tog professoren en kasse med småsten frem, og begyndte at hælde dem ned i glasset. Han rystede glasset let, så småstenene fordelte sig imellem golfboldene. 

Derefter spurgte han igen holdet om glasset var fyldt og det mente hans klasse nok, at det var. 

Herefter tog professoren en kasse med sand frem og begyndte at hælde det op i glasset. Sandet fyldte naturligvis de resterende hulrum i glasset. 

Igen spurgte han om det var fyldt. Klassen svarede enstemmigt “ja” og derefter lavede professoren to kopper kaffe og hældte dem begge ned i glasset, hvilket effektivt fyldte de hulrum der var imellem sandkornene. Studenterne grinede… 

“Nuvel” sagde professoren, da latteren var stilnet af. 

“Hvis I nu forestiller jer, at dette glas repræsenterer jeres liv. 

Golfboldene er de vigtige ting – jeres familie, kærester, børn, helbred, venner og yndlingspassioner – De ting som selv hvis alle andre ting gik tabt, og kun disse ting var tilbage, stadig ville gøre jeres liv fuldendt. 

Småstenene er de andre ting, der betyder noget – såsom job, hus, bil osv. 

Sandet er alle de andre småting”. 

Professoren fortsatte: “Hvis I putter sandet ned i glasset først, er der ikke plads til hverken småstenene eller golfboldene. 

Det samme gælder i livet. Hvis I bruger al jeres energi og tid på de små ubetydelige ting, får I aldrig plads til de ting, der er vigtige for jer. 

Vær opmærksom på de ting, der er kritiske for jeres lykke. 

Leg med jeres børn. Pas på jeres helbred. Inviter jeres partner på middag. Tag endnu en runde på golfbanen. Der vil altid være tid til at gøre huset rent og ordne afløbene. 

Tag jer af golfboldene først – de ting der virkelig betyder noget. Få styr på prioriteterne – resten er bare sand 

En af de studerende rakte sin hånd i vejret og spurgte hvad kaffen repræsenterede. 

Professoren smilede: “Jeg er glad for at du spørger.” 

“Det er blot for at vise, at lige meget hvor fyldt dit liv synes at være, så er der altid plads til et par kopper kaffe sammen med en ven”

Historien om Michael

Michael var den type, som man elsker at hade.
Han var altid i godt humør og havde altid noget positivt at sige.
Når nogen spurgte ham, hvordan han havde det, svarede han: ‘Hvis jeg havde det bedre, ville jeg ha’ været tvillinger.’
Han var en naturlig inspirator.
Hvis en af de ansatte havde en dårlig dag, var Michael der og fortalte den ansatte, hvordan man kunne se det positive i situationen.
Jeg blev nysgerrig og en dag spurgte jeg ham: ‘Hvordan gør du det?’
Michael svarede: ‘Hver morgen vågner jeg og siger til mig selv: Du har to valgmuligheder i dag. Du kan vælge at være i godt humør eller du kan vælge at være i dårligt humør. Jeg vælger at være i godt humør. Hver gang, der sker noget slemt, kan jeg vælge at være et offer eller jeg kan vælge at lære af det. Jeg vælger at lære. Hver gang nogen kommer til mig og klager, kan jeg vælge at acceptere deres klager eller jeg kan vælge at pege på de positive sider i livet. Jeg vælger de positive sider i livet.’ ‘Det er alt sammen meget godt, men det er jo ikke helt så enkelt’, protesterede jeg. ‘Det er det,’ sagde Michael. ‘Livet handler om valg. Når man skærer alt det overflødige væk, så er enhver situation et valg. Du vælger, hvordan du skal reagere på situationerne. Du vælger, hvordan folk skal påvirke dit humør. Det er dig, som vælger, om du vil være i godt eller dårligt humør. Til syvende og sidst er det dit valg, hvordan du lever dit liv.’
Jeg tænkte over, hvad Michael havde sagt. Et stykke tid efter forlod jeg firmaet for at begynde for mig selv. Vi mistede kontakten, men jeg tænkte ofte på ham, når jeg foretog et valg i forhold til livet – i stedet for bare at reagere på det.
Mange år senere hørte jeg, at Michael var indblandet i en alvorlig ulykke med et fald på 20 meter fra en radiomast.
Efter 18 timers operation og ugevis på intensiv afdeling, blev Michael udskrevet fra sygehuset med skinner langs ryggen.
Jeg mødte Michael omtrent seks uger efter ulykken. Da jeg spurgte ham, hvordan han havde det, svarede han: ‘Hvis jeg havde det bedre, måtte jeg være tvillinger. Vil du se arene?’
Jeg spurgte ham, hvad han tænkte under ulykken. ‘Det første, jeg tænkte på, var, hvordan det skulle gå min endnu ufødte datter, svarede Michael. ‘Og mens jeg lå på båren, huskede jeg, at jeg havde to valg. Jeg kunne vælge at leve eller jeg kunne vælge at dø. Jeg valgte at leve.’
‘Var du ikke bange? Mistede du bevidstheden?’, spurgte jeg.
Michael fortsatte: ‘Ambulancefolkene var fantastiske. De sagde hele tiden, at alt nok skulle gå godt. Men da de rullede mig ind på skadestuen og jeg så lægernes og sygeplejerskernes ansigtsudtryk, blev jeg meget bange. I deres øjne stod skrevet: ‘Han er dødsens!’
Jeg vidste, at jeg måtte gøre noget.’ ‘Hvad gjorde du så?’ spurgte jeg.
‘Der var en stor brovtende sygeplejer, som råbte spørgsmål til mig,’ sagde Michael. ‘Hun spurgte mig, om jeg var allergisk over for noget. ‘Ja’, svarede jeg.
Lægerne og sygeplejerne stoppede op, mens de ventede på mit svar og jeg trak vejret dybt ind og råbte: ‘Tyngdekraften!’
Og mens de lo, sagde jeg til dem: ‘Jeg vælger at leve. Operer mig, som om jeg er levende, ikke død.’
Michael overlevede takket være lægernes dygtighed, men også på grund af sin fantastiske holdning.
Af ham lærte jeg, at jeg hver dag kan vælge at leve helt.
Holdning er – trods alt – alt.
Derfor skal du ikke bekymre dig om morgendagen, for morgendagen vil bekymre sig om sig selv.
Hver dag har nok i sin egen udfordring og egentlig er dagen i dag den samme morgendag, som du var bekymret for i går.

Livets bank

Tænk dig en bank som hver morgen sætter 86400 kr. ind på din bankkonto, 
og hver aften tager den pengene tilbage, som du ikke brugte. 
Hva’ ville du gøre med pengene ? Selvfølgelig bruge så mange som muligt ! 
Nu er det sådan at du faktisk har sådan en bank, den kaldes Tiden. 
Hver morgen får du 86400 sekunder, hver aften er tiden sløset bort. For altid. Der findes ingen mulighed for kredit. 
Der findes ingen mulighed for at gemme til fremtiden. Brug derfor din tid så klogt som muligt. 
LEV LIVET

Myren på jobbet

Der var en gang en myre. Myren gik glad og tilfreds på job hver morgen for at arbejde. Myren var flittig og var glad for sit job. Lederen, løven, var overrasket over myrens flid, iver og effektivitet når nu myren arbejdede helt uden en leder. Løven tænkte, at når nu myren var effektiv uden en til at lede og fordele arbejdet måtte myren kunne være endnu mere effektiv, hvis der var én til at lede og fordele arbejdet.

Løven ansatte derfor kakerlakken, som havde en fin lederuddannelse, og var kendt for sine grundige og gennemarbejdede rapporter. Den første ændring kakerlakken gennemførte var, at lave et arbejds-skema, hvor myren skulle dokumentere sit arbejde. For at holde arbejds-skemaet opdateret skulle der naturligvis bruges en sekretær, hvorfor kakerlakken ansatte edderkoppen. Ederkoppens arbejdsopgaver var at holde arbejds-skemaet opdateret, at holde styr på arkivet og at svare på henvendelser på telefon og mail.

Løven var meget begejstret over de rapporter som kakerlakken skrev, og løven bad kakerlakken om at udvikle sit arbejde. Nu skulle der ud over de fine rapporter også udarbejdes diagrammer over produktionen og trends og udviklinger skulle analyseres. Alt den nye dokumentation kunne løven præsentere overfor sin egen chef, tigeren, for at vise, hvor godt og effektivt afdelingen arbejdede.

Kakerlakken var nu tvunget til at købe en computer. For at understøtte IT-driften oprettede kakerlakken en IT-afdeling, og ansatte herefter fluen som ansvarlig for IT-afdelingen. Der blev nu også købt computere til både fluen, ederkoppen og løven, og fluen fik fra første færd travlt!

Løven mente også, at det var på høje tid at ansætte en chef til afdelingen, hvor myren arbejder. Løven ansatte derfor kleggen, hvis første handling var at købe et skrivebord, en ergonomisk stol og en computer til sit kontor. Kleggen skulle naturligvis også bruge en personlig assistent for at kunne fremstille de ønskede planer for optimering af arbejdsgange og budgetter, og kleggen ansatte derfor stankelbenet.

Arbejdspladsen som myren arbejdede på var ikke længere den samme dejlige arbejdsplads. Alle var irritable, og der var ofte indbyrdes konflikter mellem medarbejderne. Kleggen foreslog derfor løven, at der blev nedsat en arbejdsmiljøgruppe, som skulle dokumentere arbejdsmiljøet, og komme med en anbefaling til optimering af arbejdsmiljøet. Resultatet af denne dokumentationsproces var, at myrens afdeling havde høje omkostninger, og at produktiviteten var faldet drastisk.

Løven ansatte nu uglen, en velrenommeret konsulent med speciale i forretningsforståelse og forandringsledelse. Uglen blev bedt om at analysere de eksisterende data, og fik derudover tre måneder til at ganske virksomheden. Resultatet var en stor og meget omfattende rapport, hvori konklusionen kunne opsummeres til at; “Der er for mange ansatte..”.

Gæt hvem den første fyreseddel blev uddelt til? Ingen andre end myren. Rapporten viste, at han led af mangel på motivation, havde en negativ indstilling til arbejdet, og at produktiviteten havde haft en nedadgående kurve fra første rapport.