Julemanden

Der er ca. 2 milliarder børn på Jorden. Imidlertid skal julemanden ikke besøge muslimer, hinduer, jøder eller buddhister, hvilket reducerer antallet til 15% eller 378 millioner. Med et verdensgennemsnit på 3,5 børn pr. husstand er der altså 108 millioner husstande at besøge, idet vi antager, at der er mindst et artigt barn i hver husstand.

Julemanden har, p.g.a. Jordens forskellige tidszoner og rotation, ca. 31 timer at klare sit arbejde i, idet vi antager, at han rejser fra øst mod vest, hvilket ville være logisk at gøre. Det svarer altså til, at han besøger 967,7 husstande pr. sekund. Det vil altså sige, at for hver kristne husholdning med et artigt barn har julemanden ca. 1/1000 sekund til at parkere slæden, springe ud og hoppe ned gennem skorstenen, fylde sokkerne, der hænger på kaminen, anbringe de resterende gaver under træet, spise det slik der er lagt frem til ham, kravle op igen gennem skorstenen, hoppe op i slæden og fortsætte til det næste hus.

Idet vi antager, at alle hustande, som skal besøges, er jævnt fordelt (det ved vi selvfølgelig, at de ikke er, men vi vil antage det til brug for beregningerne), er der ca. 1 km. mellem hvert hus i gennemsnit. Det giver en samlet rejse på ca. 100 millioner km, idet toiletbesøg og pauser fraregnes. Det vil sige, at Julemandens slæde flyver ca. 1000 km i sekundet eller 3000 gange lydens hastighed. Til sammenligning kan nævnes, at det hurtigste menneskeskabte fartøj nogensinde, rumsonden Ulysses, flyver ca. 50 km i sekundet. I øvrigt kan et konventionelt rensdyr max. løbe ca. 30 km i timen.

Nyttelasten i slæden er et andet interessant aspekt. Idet vi antager, at hvert barn minimum får et lego-sæt af mellemstørrelse (1 kg), skal slæden medtage over 500.000 tons, julemanden selv ikke medregnet. På land kan et normalt rensdyr max. trække ca. 200 kg. Selv hvis vi antager, at de specielle flyvende rensdyr kan trække 10 gange denne vægt, kan opgaven ikke klares med 8 eller 9 – julemanden ville have brug for 360.000 rensdyr. Dette vil, sammen med gaverne bringe slædens samlede vægt op på ca. 600.000 tons.

600.000 tons, som flyver med 1000 km i sekundet skaber en enorm luftmodstand. Dette ville opvarme rensdyrene på samme måde som en meteor, der kommer ind i jordens atmosfære. De to fører-rensdyr ville hver absorbere en energi på 14.300 trilliarder joule pr. sekund hvilket er det samme som 14.300 trilliarder watt. De ville simpelthen flamme op øjeblikkeligt, og rensdyrene bagved ville blive udsat for overlydsbrag og derefter selv flamme op. Den samlede rensdyrflok ville være brændt af i løbet af 4,26 tusindedel af et sekund, dvs. ca. når julemanden er nået til det femte hus. Men det kan iøvrigt være lige meget, for idet julemandens slæde accelererer fra 0 til 1000 km/s på 1/1000 sekund, vil alle i slæden blive udsat for en kraft 17.500 gange stærkere end tyngdekraften. En julemand på 150 kg. (vægten skønnet ud fra eksisterende billedmateriale) ville blive naglet til bagenden af slæden svarende til en vægt på ca. 3 millioner kg, hvilket øjeblikkeligt ville knuse hvert et ben i hans krop og forvandle ham til splat.

Konklusionen er derfor, at hvis julemanden nogensinde har eksisteret, er han død nu. 

Ædrufanden

Har du hørt om Ædrufanden?? De fleste har haft ham på besøg, men de færreste har set ham Ædrufanden. Efter en af de vilde nætter i byen kommer du hjem og vælter i seng – uvidende om hvad følger….
Pludselig braser Ædrufanden ind i din lejlighed, med hans kendetegn – en hammer, småpenge og en ½ liter diesel.
Først tager han alt dit tøj, som du har lagt pænt sammen og smider det rundt i hele lejligheden. Herefter lukker han vinduet og giver dig dine sko på igen, som du ellers havde stillet i entreen. Sedlerne i din lomme bliver byttet ud med småmønter, hvorefter han giver dig et ordentligt gok i nødden med sin hammer og hælder sin ½ liter diesel ned i halsen på dig. Skulle du være heldig at have fundet den store kærlighed i byen den aften eller et uidentificeret objekt, så vær sikker på at Ædrufanden bytter hende ud med et mindre heldigt tilfælde, som ligner en bøjet færge i hovedet. Når du vågner viser det sig at hun har Thyborøn dialekt. Jeg har altid vidst at det ikke var min fejl, når disse ting skete…
Kender du Ædrufanden bedes du kontakte mig, da jeg har en høne og plukke med ham!! Rygtet siger, at Ædrufanden desuden planter hår på din tunge, et tykt lag pizzadej på dine tænder og udleverer dit telefonnummer til alle de grimme og håbløse tilfælde på gaden.
Kender du ham???? 

The call from the boss

The boss of a big company needed to call one of his employees about an urgent problem with the main computer.
He dialed the employee’s home phone number and was greeted with a child’s whispered, “Hello?”
Feeling put out at the inconvenience of having to talk to a youngster, the boss asked, “Is your daddy home?”
“Yes,” whispered the small voice.
“May I talk with him?” the man asked.
To the surprise of the boss, the small voice whispered, “No, he’s busy.”
Wanting to talk with an adult, the boss asked, “Is your Mommy there?”
“Yes,” came the answer.
“May I talk with her?”
Again the small voice whispered,“No, she’s busy.”
Knowing that it was not likely that a young child would be left unattended, the boss decided he would just leave a message with the person who should be there watching over the child. “Is there any one there besides you?” the boss asked the child.
“Yes,” whispered the child, “A policeman.”
Wondering what a cop would be doing at his employee’s home, the boss asked, “May I speak with the policeman?”
“No, he’s busy,” whispered the child.
“Busy doing what?” asked the boss. “Talking to Daddy and Mommy and the fireman,” came the whispered answer.
Growing concerned and even worried as he heard what sounded like a helicopter through the earpiece on the phone, the boss asked, “What is that noise?”
“A hello-copper,” answered the whispering voice.
“What is going on there?” asked the boss, now alarmed.
In an awed, whispering voice, the child answered, “The search team just landed the hello-copper.”
Alarmed and more than just a little frustrated, the boss asked, “Why are they there?”
Still whispering, the young voice replied with a giggle, “They’re looking for me.”
Source: http://services.juniata.edu/jcpress/lantern/june_july03.pdf

Myren på jobbet

Der var en gang en myre. Myren gik glad og tilfreds på job hver morgen for at arbejde. Myren var flittig og var glad for sit job. Lederen, løven, var overrasket over myrens flid, iver og effektivitet når nu myren arbejdede helt uden en leder. Løven tænkte, at når nu myren var effektiv uden en til at lede og fordele arbejdet måtte myren kunne være endnu mere effektiv, hvis der var én til at lede og fordele arbejdet.

Løven ansatte derfor kakerlakken, som havde en fin lederuddannelse, og var kendt for sine grundige og gennemarbejdede rapporter. Den første ændring kakerlakken gennemførte var, at lave et arbejds-skema, hvor myren skulle dokumentere sit arbejde. For at holde arbejds-skemaet opdateret skulle der naturligvis bruges en sekretær, hvorfor kakerlakken ansatte edderkoppen. Ederkoppens arbejdsopgaver var at holde arbejds-skemaet opdateret, at holde styr på arkivet og at svare på henvendelser på telefon og mail.

Løven var meget begejstret over de rapporter som kakerlakken skrev, og løven bad kakerlakken om at udvikle sit arbejde. Nu skulle der ud over de fine rapporter også udarbejdes diagrammer over produktionen og trends og udviklinger skulle analyseres. Alt den nye dokumentation kunne løven præsentere overfor sin egen chef, tigeren, for at vise, hvor godt og effektivt afdelingen arbejdede.

Kakerlakken var nu tvunget til at købe en computer. For at understøtte IT-driften oprettede kakerlakken en IT-afdeling, og ansatte herefter fluen som ansvarlig for IT-afdelingen. Der blev nu også købt computere til både fluen, ederkoppen og løven, og fluen fik fra første færd travlt!

Løven mente også, at det var på høje tid at ansætte en chef til afdelingen, hvor myren arbejder. Løven ansatte derfor kleggen, hvis første handling var at købe et skrivebord, en ergonomisk stol og en computer til sit kontor. Kleggen skulle naturligvis også bruge en personlig assistent for at kunne fremstille de ønskede planer for optimering af arbejdsgange og budgetter, og kleggen ansatte derfor stankelbenet.

Arbejdspladsen som myren arbejdede på var ikke længere den samme dejlige arbejdsplads. Alle var irritable, og der var ofte indbyrdes konflikter mellem medarbejderne. Kleggen foreslog derfor løven, at der blev nedsat en arbejdsmiljøgruppe, som skulle dokumentere arbejdsmiljøet, og komme med en anbefaling til optimering af arbejdsmiljøet. Resultatet af denne dokumentationsproces var, at myrens afdeling havde høje omkostninger, og at produktiviteten var faldet drastisk.

Løven ansatte nu uglen, en velrenommeret konsulent med speciale i forretningsforståelse og forandringsledelse. Uglen blev bedt om at analysere de eksisterende data, og fik derudover tre måneder til at ganske virksomheden. Resultatet var en stor og meget omfattende rapport, hvori konklusionen kunne opsummeres til at; “Der er for mange ansatte..”.

Gæt hvem den første fyreseddel blev uddelt til? Ingen andre end myren. Rapporten viste, at han led af mangel på motivation, havde en negativ indstilling til arbejdet, og at produktiviteten havde haft en nedadgående kurve fra første rapport.