Myren på jobbet

Der var en gang en myre. Myren gik glad og tilfreds på job hver morgen for at arbejde. Myren var flittig og var glad for sit job. Lederen, løven, var overrasket over myrens flid, iver og effektivitet når nu myren arbejdede helt uden en leder. Løven tænkte, at når nu myren var effektiv uden en til at lede og fordele arbejdet måtte myren kunne være endnu mere effektiv, hvis der var én til at lede og fordele arbejdet.

Løven ansatte derfor kakerlakken, som havde en fin lederuddannelse, og var kendt for sine grundige og gennemarbejdede rapporter. Den første ændring kakerlakken gennemførte var, at lave et arbejds-skema, hvor myren skulle dokumentere sit arbejde. For at holde arbejds-skemaet opdateret skulle der naturligvis bruges en sekretær, hvorfor kakerlakken ansatte edderkoppen. Ederkoppens arbejdsopgaver var at holde arbejds-skemaet opdateret, at holde styr på arkivet og at svare på henvendelser på telefon og mail.

Løven var meget begejstret over de rapporter som kakerlakken skrev, og løven bad kakerlakken om at udvikle sit arbejde. Nu skulle der ud over de fine rapporter også udarbejdes diagrammer over produktionen og trends og udviklinger skulle analyseres. Alt den nye dokumentation kunne løven præsentere overfor sin egen chef, tigeren, for at vise, hvor godt og effektivt afdelingen arbejdede.

Kakerlakken var nu tvunget til at købe en computer. For at understøtte IT-driften oprettede kakerlakken en IT-afdeling, og ansatte herefter fluen som ansvarlig for IT-afdelingen. Der blev nu også købt computere til både fluen, ederkoppen og løven, og fluen fik fra første færd travlt!

Løven mente også, at det var på høje tid at ansætte en chef til afdelingen, hvor myren arbejder. Løven ansatte derfor kleggen, hvis første handling var at købe et skrivebord, en ergonomisk stol og en computer til sit kontor. Kleggen skulle naturligvis også bruge en personlig assistent for at kunne fremstille de ønskede planer for optimering af arbejdsgange og budgetter, og kleggen ansatte derfor stankelbenet.

Arbejdspladsen som myren arbejdede på var ikke længere den samme dejlige arbejdsplads. Alle var irritable, og der var ofte indbyrdes konflikter mellem medarbejderne. Kleggen foreslog derfor løven, at der blev nedsat en arbejdsmiljøgruppe, som skulle dokumentere arbejdsmiljøet, og komme med en anbefaling til optimering af arbejdsmiljøet. Resultatet af denne dokumentationsproces var, at myrens afdeling havde høje omkostninger, og at produktiviteten var faldet drastisk.

Løven ansatte nu uglen, en velrenommeret konsulent med speciale i forretningsforståelse og forandringsledelse. Uglen blev bedt om at analysere de eksisterende data, og fik derudover tre måneder til at ganske virksomheden. Resultatet var en stor og meget omfattende rapport, hvori konklusionen kunne opsummeres til at; “Der er for mange ansatte..”.

Gæt hvem den første fyreseddel blev uddelt til? Ingen andre end myren. Rapporten viste, at han led af mangel på motivation, havde en negativ indstilling til arbejdet, og at produktiviteten havde haft en nedadgående kurve fra første rapport.